פרוטוקול ישיבת ועד 15.6.22

פרוטוקולים ואסיפות תושבים • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול 15.6

מצ"ב
ישיבת הועד הבאה בתאריך 29.6.22 בשעה 20:30