תודות - יום קיימות ונראות במדרשה

מזכירות • 19/5/2022 כניסות

השבוע נערך במדרשה יום נראות כחלק משבוע סביבה ביוזמת המועצה.

ערכנו את האירוע במתחם מבנה הנוער שנבנה בימים אלו בשיתוף והובלת מחלקת הנדסה של המועצה.

בנינו ריהוט בעץ, גזמנו עצים, נקינו את הסביבה, יצרנו 'כיתת חוץ' ונהננו מכיבוד ותחנות יצירה !

תודה רבה לכל העוסקים במלאכה:

נעמה פלג, יעל גרינוולד ואורלי גלאור, מועצה אזורית רמת נגב

אלון צחור וצוות מחלקת הנוער על שיתוף הפעולה עם הסדנה

לצוות החינוך הקהילתי ולגורי דורון על הפעלת התחנות

ולכל הילדים וההורים שהגיעו והתנדבו 🌱