להלן החלטות קבינט הקורונה, ההחלטות ייכנסו לתוקפן החל מיום ראשון 08.08. (בכפוף לאישור):

קורונה • 7/8/2021 כניסות

הודעת מועצה אזורית רמת הנגב:
להלן החלטות קבינט הקורונה, ההחלטות ייכנסו לתוקפן החל מיום ראשון 08.08. (בכפוף לאישור):

😷 חובת עטיית מסכה גם בחללים פתוחים בהם ישנה התקהלות של 100 איש ויותר.

👩🏽‍💻 העברת משרדי הממשלה (ובהתאמה ככל הניתן המגזר הציבורי כוחו) למתכונת עבודה בהיקף של 50% נוכחות במשרד, כאשר מנכ"ל המשרד רשאי לבצע התאמות במקרים חריגים.

👨🏼‍💻 המלצה למגזר הפרטי לעבור למתכונת עבודה מהבית.

👨‍👧 חובת בידוד למבוגר מחוסן שמטפל בקטין שגילו מתחת לגיל 12 או בחסר ישע אשר התגלה כמאומת.

👮🏼‍♂️הגברת האכיפה של מפירי בידוד ועטיית מסכות.

🛫 כניסה ויציאה מן הארץ:

🔴 מדינות אדומות – איסור טיסה גורף, למעט מקרים שיאושרו ע"י ועדת חריגים.

🟠 מדינות כתומות – תורחב רשימת המדינות כך שייכללו בה מרבית מדינות העולם, וחזרה מהן תחייב בידוד, הן למחוסנים והן למחלימים.

🟢 מדינות ירוקות – תוגדר רשימה מצומצמת ביותר של מדינות ירוקות, אשר החזרה מהן תחייב בידוד עד לקבלת תוצאת בדיקה שלילית.

החל מהיום שישי 20.08.21 יורחב מתווה "התו הירוק" גם למקומות בהם ישנה התקהלות של פחות מ-100 אישים ולכל הגילאים (גם מתחת לגיל 12)

📣 קריאה מיוחדת לבני 60 ומעלה להימנע מהתקהלויות ומכל מפגש עם אנשים לא מחוסנים בחלל סגור.

ראש הממשלה ושרי הקבינט פונים אל הציבור בקריאה להתחסן בהקדם האפשרי ולעמוד בהנחיות, שכן שילוב הדברים מציל חיים וימנע מגבלות חמורות יותר, לרבות סגר, בהמשך.