ערב הוקרה ופרידה מבוגרי שכבה י"ב

חינוך קהילתי משלים • 22/6/2020 כניסות