עדכון בנוגע למגרש ספורט בבית ספר צין

מזכירות • 25/11/2021 כניסות

בשל תקלת חשמל במגרש צין - הדלקת האור תעשה כבעבר באופן ידני

ולא על ידי העמעם

בברכה

ועד מקומי מדרשת בן גוריון