תוצאות הבחירות למועצה, לראשות המועצה ולוועדים המקומיים

מזכירות • 4/3/2024 כניסות

קבצים מצורפים:

תוצאות הבחירות למועצה ולראשות המועצה (5)

תוצאות הבחירות לועדים המקומיים (1)

מצ"ב