פרוטוקול ישיבת ועד מתאריך 21.5.24

פרוטוקולים ואסיפות תושבים • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת ועד 21.5

מצ"ב פרוטוקול ישיבת ועד מתאריך 21.5.34
ישיבות הועד הבאות: יום שלישי 4.6.24 ואחר כך ב - 25.6.24 בשעה 20:30 במשרדי הוועד