פח מוטמן חדש, בין האשטרומים לבין המעונות

מזכירות • כניסות

הועד שמח לבשר על הצבת פח מוטמן חדש, בין האשטרומים לבין המעונות.

פחי האשפה הירוקים יילקחו מהמקום.