חוות נעמי לסייסות ולרכיבה בנגב

מזכירות • כניסות

בתאריך 20.02.19 בישיבת הועד, נדונה היוזמה של עמותת חוות נעמי לסייסות ולרכיבה בנגב.

ועד היישוב פרסם את עיקרי הדברים וביקש את התייחסות התושבים להקמת חוות הסוסים ביישוב.

ההארות שהועלו רוכזו והועברו לעמוס בוסקילה העומד בראש העמותה. מובא כאן מכתב תשובתו.

וועד היישוב בחן ושקל את כל ההתייחסויות ולאחר דיון מעמיק בנושא , הוחלט לתמוך ביוזמה של עמותת "חוות נעמי לסייסות ולרכיבה בנגב" להקמת חוות סוסים במדרשת בן גוריון, בשטח שמצפון למשתלת קרקש.