שינוי במועד פינוי הפחים החומים

מוניציפליה • כניסות

בתאריך 11/2/2020 יום שלישי – לא יהיה פינוי פחים חומים (חד פעמי),

פינוי הפחים יעבור ליום רביעי 12/2/2020.