פינוי אשפה יבשה

הודעות המועצה • 3/3/2020 כניסות

תושבים יקרים,

מעדכנים כי בדומה לשאר יישובי המועצה, פינויי אשפה יבשה יבוצעו אחת לשבוע בלבד ברחבי המדרשה.

נשמח לעזור כל שניתן בעידוד המחזור וצמצום הצריכה!!!!

אגף שפ"ה וסביבה