מכינת הנגב מחזור כ"ב מחפשת משפחות מאמצות

הודעות ממוסדות היישוב • 20/9/2023 כניסות