מכרז להפעלת מערכת הגנים במדרשה - עדכון מוועד הורי הגנים

מזכירות • 10/6/2024 כניסות

להורי ילדי הגנים שלומות

היום פורסם מכרז חדש להפעלת מערכת המעונות והגנים ביישוב למשך 3 שנים.

המציעים צריכים להגיש הצעתם עד ה-20.6, ואנו מקווים שעד תחילת יולי נוכל להודיע על הזוכה במכרז ולהתחיל ברישום והיערכות לשנה"ל הבאה. אנו נעדכן כאשר תהיה התקדמות.

בברכה

ועד הורי הגנים