לוח מודעות חריגת בניה

מזכירות • 18/11/2020 כניסות

הקמנו במשרדי הועד לוח מודעות לצורך פרסום חריגות בניה בחלון הפונה אל המרכז המסחרי.

במידה ואתם מעוניינים לפרסם אנא העבירו את ההודעה אלינו ונתלה.