צו איסור הדלקת מדורות והבערת אש בשטחים פתוחים

מזכירות • 4/7/2024 כניסות