אסיפות תושבים

פרוטוקולים ואסיפות תושבים • כניסות

למצגת אסיפת תושבים בנושא נווה בוקר ג', מנובמבר 2017, לחצו כאן.

למצגת אסיפת תושבים בנושא טיילת מצוק הצינים, מדצמבר 2017, לחצו כאן.