בעלי תפקיד בועד ובישוב

אודות • כניסות

חברי הועד

יו"ר הועד............................................................................אבשה כהן avshacohen@gmail.com

תחום מוניציפליה, התקשרויות וקולות קוראים ...........................הדס אדר hadas_adar@hotmail.com

תחום בטחון ובטיחות.............................................................משה עינב einavosm@gmail.com

תחום תכנון ובניה.................................................................מנחם אופיר ofirmenahem@gmail.com

תחום חינוך ........................................................................אלון גור guralon7@gmail.com

תחום חינוך ........................................................................רן פינקלשטיין ranfi4@gmail.com

תחום קהילה ותרבות ...........................................................יפה ברנד yaffabrand@gmail.com

תחום קהילה ותרבות ...........................................................גלעד ברודרס knaaniya@gmail.com

חברת ועד ..........................................................................טלי אילני talli.ilani@gmail.com

מזכירות הועד

מזכירת/גזברית היישוב..................אורלי גלעד mazkir@mbg.org.il

מזכירת הועד.............................ליאת בן עמי vaad@mbg.org.il
רכזת גביה................................אפרת אלעזר efrat.mbg@gmail.com