בעלי תפקיד בועד ובישוב

אודות • כניסות

חברי הועד

יו"ר הועד............................................................................אבשה כהן avshacohen@gmail.com

תחום מוניציפליה, התקשרויות וקולות קוראים ...........................הדס אדר hadas_adar@hotmail.com

תחום בטחון ובטיחות.............................................................משה עינב einavosm@gmail.com

תחום תכנון ובניה.................................................................מנחם אופיר ofirmenahem@gmail.com

תחום חינוך - גנים ...............................................................רן פינקלשטיין ranfi4@gmail.com

תחום חינוך - נוער ...............................................................טלי אילני talli.ilani@gmail.com

תחום קהילה ותרבות ...........................................................גלעד ברודרס knaaniya@gmail.com

חבר ועד .............................................................................שי יגל shaiyagel@gmail.com

חבר ועד ............................................................................נמרוד זילברמן minil@walla.com

מזכירות הועד

מזכירת/גזברית היישוב..................יפעת וגנר mazkir@mbg.org.il

מזכירת הועד..............................דלית אולייניק vaad@mbg.org.il
רכז חינוך קהילתי........................אסף נוימן asafn40@gmail.com