תגבור הרטבות- מדרשת בן גוריון | 4/7/24

מזכירות • 4/7/2024 כניסות

בעקבות תלונות של תושבים על מפגעי אבק מעבודות הפיתוח, לפני כשבועיים המועצה החלה לתגבר בהרטבות של השטח באופן יומיומי ע"י צינור הרטבה והידוק של הקרקע.
לכל בעיה ניתן לפנות לראובן קופל.

סוף שבוע רגוע,
דוברות רמת הנגב.