סגירת מגרש הספורט בבית צין בתאריך 15/6

מזכירות • 7/6/2022 כניסות

לתשומת ליבכם,

ביום רביעי 15/6 יסגר מגרש הספורט בבית ספר צין לפעילות בין השעות 13:30-21:30 וזאת לטובת ערב שורשים אשר יתקיים בו.

תודה