מטיילים עם התנ"ך: חוג התנ"ך בצריף בן גוריון יוצא מהצריף ומטייל בעקבות ימי המלוכה

הודעות המועצה • כניסות