22.11.22, 12:00 עדכון, לאחר בדיקה מול משרד הבריאות: רק שכונות נווה בוקר א',ב' וג' נדרשים להרתיח מים! נווה צין ושאר שכונות המדרשה חוזרים לשיגרה.

מזכירות • 22/11/2022 כניסות

22.11.22, 12:00 עדכון, לאחר בדיקה מול משרד הבריאות: רק שכונות נווה בוקר א',ב' וג' נדרשים להרתיח מים! נווה צין ויתר שכונות המדרשה חוזרים לשיגרה.