עקב תיקון פיצוץ מים, תתקיים הפסקת מים בשעה הקרובה בנווה בוקר ...

מוניציפליה • כניסות

עקב תיקון פיצוץ מים, תתקיים הפסקת מים בשעה הקרובה (28/11/19) בנווה בוקר א'