לידיעתכם: הפסקת חשמל במרפאת הכללית שבמועצה 21/09/22

הודעות שונות • 20/9/2022 כניסות


נעמה טייב
מנהלת אדמיניסטרטיבית

08-6207220| פקס 08-6207227
מרכז בריאות רמת נגב | מחוז דרום