ריכוז אירועים לחודש אפריל

בטחון ובטיחות • 8/5/2022 כניסות

שלום רב,

להלן ריכוז אירועים בהם טיפל צוות הביטחון ביישוב בחודש אפריל:

 • 50 רכבים חשודים נבדקו.
 • 16 אנשים חשודים נבדקו.
 • 18 אירועים שקשורים לילדים ונוער.
 • 2 אירועי לכלוך.
 • 7 אירועי רעש.
 • 9 אירועי הדלקת אש.
 • 69 אירועי הנוגעים לחניה או הפרעה לתנועה.
 • 2 אירועים שקשורים לאלכוהול.
 • 16 אירועי נהיגה פרועה.
 • 29 אירועים שקשורים למטיילים.
 • סה"כ כ 218 אירועים.

כמו תמיד,

צוות הביטחון זמין 24/7 לכל דבר ועניין בטלפון 058-7883661.

בברכה,

יותם דיאמנט

רב"ש מדרשת בן גוריון