עדכון בנוגע לשטיפת הפחים הירוקים בישוב

מזכירות • 9/7/2024 כניסות

לתושבים שלום
עדכון שטיפות פחי האשפה: נכון להיום סיימנו את שכונת נווה בוקר א' ונשטפו הפחים שהושארו נקיים מאשפה.
נכון להיום הוחלט להמשיך רק בשבוע הבא את שכונת נווה בוקר ב' + ג'.
ביום שני הבא נתחיל בפינוי אשפה כרגיל ונמשיך ביום שני ושלישי גם בשטיפת הפחים במקביל.
נמשיך ונעדכן ביום ראשון.
ועד היישוב ואגף שפ"ה