השבוע חיסוני כלבת בישוב

מזכירות • 4/6/2024 כניסות

תשובים שלום,

תזכורת! ביום ה' הקרוב 6.6 בין השעות 17:30 – 18:30, תגיע ד"ר סימונה לרנר וטרינרית המועצה לבצע חיסוני כלבת בישוב.

החיסונים יערכו במועדון ז'-ח'.

בברכה,

0?ui=2&ik=051dae9cb9&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1800918937447554608&th=18fe263b5fd5de30&view=fimg&fur=ip&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ_u8mLc5xw3FqdC6cqjp47kJYjzFQsOVKzWFhclnZBVAjdK6OXn5LDw0RwNRtgOLJdlP0-rXr2CazORP3NGHmK5RpdyLYOOnFwo3zkxZwfTuh3yUFcYje-XFMs&disp=emb

0?ui=2&ik=051dae9cb9&attid=0.2&permmsgid=msg-f:1800918937447554608&th=18fe263b5fd5de30&view=fimg&fur=ip&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ-NxrjVaCZSK4B8FJqS_oiW7nVFP2qT35kepZ0pPXPNvxD0i3hNqaG3EsyqllMHkFRV6NZ9ECNExKlbvYIQwaMAWQXpvKAUe43eX7o-LceqQIFxoMR9fVY0f5w&disp=emb

ורד פסו

מזכירת אגף שפ"ה וסביבה

טלפון: 08-6564122 | 08-6564199 | shefa@rng.org.il
............................................................