בשישי הזה אני קהילתי.ת במיוחד 27.5.22

מזכירות • 23/5/2022 כניסות

מה עושים ביום שישי הקרוב, בסיום הלימודים והגנים?
רמז...
לא חוזרים הביתה...
נפגש במרכז המסחרי בשעה 12:30
לתחילתה של מסורת קהילתית חדשה...
שישי קהילתי!
מה מצפה לנו?
פעילויות יוצאות דופן של תושבי המדרשה, לילדים ומבוגרים.
כולכם מוזמנים