היטל שמירה

מזכירות • 3/1/2019 כניסות

תושבים יקרים,

החל מינואר 2019, יחול "חוק עזר לרמת נגב (שירותי שמירה), התשע"ט -2018".

למכתבו של אבשה כהן - יו"ר הועד ולנוסח חוק העזר המקורי, כאמור, והתיקון לו: "חוק עזר לרמת נגב (שירותי שמירה)(תיקון), התשע"ט-2018", לחצו כאן.

חוק עזר לרמת נגב (שירותי שמירה) המלא, לחצו כאן.