פינות מיחזור חדשות

מוניציפליה • כניסות

אנו מבקשים להביא לתשומת ליבכם, כי 2 פינות מיחזור נמצאות בשלבי הקמה:

  • חניית בית הכנסת.
  • צומת מיטרני נווה צין.

תודה למחלקת שפ"ה במועצה אזורית רמת הנגב, על קידום וביצוע פינות אלה.

מוזמנים למחזר ולשמור על כדור הארץ.