מכרז לפינוי פסולת ביתית אורגנית ו/או רטובה - פחים חומים - הבהרות

הודעות המועצה • כניסות

המועצה האזורית רמת נגב מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות פינוי פסולת ביתית אורגנית ו/או רטובה,

מיישובים בתחום המועצה האזורית רמת הנגב, בהם מוצבים פחים ו/או כלי אצירה, לפסולת אורגנית ו/או רטוב.

למכרז, לחצו כאן.

להבהרות, לחצו כאן.