עדכון מערכת תאורה במגרש צין

מזכירות • 16/8/2021 כניסות

לתושבים שלום,
במגרש ספורט של בית ספר צין הותקנה מערכת חדשה להדלקת/כיבוי אורות.
האור ידלק אוטומטית כאשר החיישנים יקלטו פעילות במגרש וייכבה לאחר 20 דקות שאחרון המשתמשים עוזב את המגרש.
המגרש בשימוש תלמידים, נוער ומבוגרים, אנא עדכנו את הילדים שהולכים עצמאית למגרש בנושא - אנו רוצים להימנע מניסיונות הפעלה עצמאיים, או נזק לארון החשמל.

תודה

ועד היישוב ומחלקת שפ"ה מועצה אזורית רמת נגב