יום עיון – שיקום שדה צין

הודעות ממוסדות היישוב • כניסות