הוראה

עסקים מקומיים • כניסות

המורה איילת

שעורים פרטיים לילדים בגישה הוליסטית.

איילת 052-4589063, דוא"ל: ayeletln@gmail.com, פייסבוק, כתובת: מדרשת בן גוריון.