עדכון פינוי אשפה ביתית השבוע

מוניציפליה • 24/5/2020 כניסות

עדכון פינוי אשפה ביתית השבוע:
לב היישוב - יום שני
נווה בוקר - יום רביעי

נא להוציא פחים החוצה, תודה.