הזכות לסודיות רפואית עומדת לכל הורה לגבי ילדיו. חובתו של כל ...

מזכירות • 18/4/2020 כניסות

הזכות לסודיות רפואית עומדת לכל הורה לגבי ילדיו. חובתו של כל אדם לנהוג לפי הנחיות משרד הבריאות.
צוות חירום יישובי מדגיש כי כל מי שמחוייב בבידוד מכל סיבה, נמצא כבר בבידוד ולא יהווה כל סיכון לתושבים.