מכרז 106/2024 – מנהל/ת לרובע החדשנות בבאר שבע

לוח דרושים • 4/3/2024 כניסות

קבצים מצורפים:

מכרז מנהל-ת רובע החדשנות - 106

מכרז 106/2024 – מנהל/ת לרובע החדשנות בבאר שבע

1. כללי

1.1. יעדים - החברה העירונית לפיתוח עסקי באר שבע (להלן: "החברה" ו/או "יעדים"), מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ניהול לרובע החדשנות בבאר שבע, כמפורט במסמכי המכרז.

1.2. השירותים, היקפם ותנאיהם, מפורטים במסמכי המכרז.

1.3. תנאי הסף להשתתפות במכרז מפורטים במסמכי המכרז.

2. מסמכי המכרז
את מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי הנהלת החברה, רחוב הנרייטה סאלד 4/42, באר שבע (להלן: "משרדי החברה"), בימים א'-ה', בין השעות 09:00-15:00. בנוסף, ניתן לעיין ולהוריד את מסמכי המכרז, בדף החברה בכתובת:
‏ https://www.beer-sheva.muni.il/Business/BusinessInitiative/Pages/yeadim.aspx

המועד האחרון להגשת הצעות הינו י"ח באדר ב' התשפ"ד - 28/03/2024 עד השעה 15:00.

3. הגשת הצעות
ההצעות יופקדו ידנית בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה בכתובת רח' הנרייטה סאלד 4/42 באר שבע או בשליחה לתיבת המייל: hryaadim@br7.org.il – חובה לוודא קבלת החומר מול החברה.

4. שאלות הבהרה
ניתן לשלוח שאלות הבהרה לתיבת המייל: hryaadim@br7.org.il עד לתאריך ז' באדר ב' התשפ"ד 17/03/2024.
מענה לשאלות ההבהרה יפורסמו בדף החברה כמצוין לעיל עד לתאריך י"א באדר ב' התשפ"ד 21/03/2024.

במקרה של סתירה בין הודעה זו להוראות מסמכי המכרז, תגברנה הוראות מסמכי המכרז.

לבירורים: רח' הנרייטה סאלד 4/42 ב"ש, טל': 08-6230503


בכבוד רב,
ראומה גליסקו כהן, מנכ"ל חברת יעדים
יעדים – החברה העירונית לפיתוח עסקי באר-שבע בע"מ