מדרשת בן גוריון מצטרפת ליוזמה הנהדרת של תיכון דרכא זינמן!

קהילה ורווחה • כניסות

מדרשת בן גוריון מצטרפת ליוזמה הנהדרת של תיכון דרכא זינמן!
תרמילים משומשים במצב טוב (לאחר כביסה ונקיים) וציוד בית ספר ניתן להעביר עד יום א' 9/8 לכתובת יהודה עמיחי 18,

הדס 052-3667322.