עדכון מוניציפליה חשוב

מוניציפליה • 28/5/2020 כניסות

בשבוע האחרון התקבלו תלונות רבות במדיות השונות על ניקיון פינות המיחזור, ניקיון פינת מיחזור הפסולת הגושית, בורות האספלט בכניסה ליישוב, גינון ועוד.

מחלקת שפ"ה במועצה ו-ועד היישוב התגייסו למשימה ואלו עיקרי הדברים:

• תיקוני האספלט יבוצעו ביום ב' הקרוב 1.6.
• עד ליום א' כל חברות המיחזור יגיעו ליישוב ויפנו את כל כלי האצירה.
• ריסוס שוחות ביוב יתקיים בשבוע הבא.
• מיקום פינת גזם נווה בוקר א' העתידית נקבעה ותצא מפה מסודרת לכל התושבים.
• מתחם הפסולת הגושית - התאגיד נרתם ועזר לפנות את הפסולת. השער יתוקן בשבוע הבא.
• חשמלאי היה בישוב ביום ד' לתקן תאורת רחוב.

ועד היישוב ירחיב את פלטפורמות הקשר עם התושבים וכל פרסום יעודכן באתר האינטרנט של המדרשה (-טלגרם ומידעון), דף הפייסבוק של הוועד ועל לוח המודעות.


חג שמח 💐