תזכורת: קפה חברותא עליזה רמתי עליית האלף, יום א׳ 15 באפריל 2018, 10:30 - 12:00 (IDT)

לוח אירועים • כניסות