אשכול גני הילדים

חינוך • כניסות

אשכול גני הילדים מנוהל על ידי רשת קיבוצון.

אלכס קמינסקי - מינהלנית אשכול גני הילדים

08-9723194, 054-6202855

minhalanit.mbg@gmail.com

סיגלית אפרת - מנהלת אשכול גני הילדים

08-6532297, 054-6543412
ganimmbg@gmail.com