פרוטוקול ישיבת ועד מתאריך 25.6.24

פרוטוקולים ואסיפות תושבים • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת ועד 25.6

שלום רב

מצ"ב פרוטוקול ישיבת וועד מתאריך 25.6.24.
ישיבת הוועד הבאה בתאריך 2.7.24 בשעה 20:30 במשרדי הוועד