פרוטוקול ישיבת ועד מתאריך 9.4.24

פרוטוקולים ואסיפות תושבים • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול 9.4

מצ"ב פרוטוקול ישיבת ועד מתאריך 9.4.24.

ישיבת הועד הבאה מתקיימת ביום שלישי 16.4.24 בשעה 20:30 במשרדי הועד והינה פתוחה לכלל הציבור