פרוטוקולים של ישיבות מליאת המועצה

פרוטוקולים ואסיפות תושבים • כניסות

לפרוטוקולים של ישיבות מליאת המועצה, באתר המועצתי, לחצו כאן.