תזכורת: קפה חברותא עם פרופ' יצחק מאיר (סאקיס): היהודים בתנועת הה..., יום א׳ 8 באפריל 2018, 10:30 - 12:00 (IDT)

לוח אירועים • כניסות