תאורה הזמנית ברחוב רכס חלוקים

פיתוח נווה בוקר ג • כניסות

בתחילת השבוע תותקן התאורה הזמנית ברחוב רכס חלוקים/