תודה בחיוך לעיד עובד מחלקת שפ"ה

מוניציפליה • 24/8/2021 כניסות

המון תודה לעיד, עובד מחלקת שפ"ה, על עבודתו המסורה (שאינה נגמרת לעולם...) בנקיון רחובות היישוב.

כמה תמונות לפני/ואחרי של "שעשועי" עיד במדרשה היפה .

בהרבה הערכה

ועד מקומי מדרשת בן גוריון

summday_4158421327

summday_6497984923

summday_3296696575 summday_6497984923 summday_4158421327