פרוטוקול ישיבת ועדת תכנון מיום: 22.5.2024

פרוטוקולים ואסיפות תושבים • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת ועדת תכנון מיום 22.5

מצ"ב