תצפית מגדל מים - עבודות הקמה

מזכירות • 16/5/2022 כניסות

קהילת המדרשה שלומות

ביוזמת התושבים: לאחר ההשחתת מגדל המים הצופה על הישוב בשנה שעברה, פנה אוהד יפת בן היישוב, לוועד התושבים, לשותפים מהמועצה, מהתיכון האזורי ומפנימיית הנגב כדי לקדם פתרון שירחיק מאזור המגדל רכבים ויאפשר לתושבים לשבת בתצפית ולשהות באזור.

לשם כך תוכננה חומת אבן נמוכה (מצורף השרטוט) למטרת ההרחקה.

שטח המגדל כיום מלא בשרידי פינות מדורה מאולתרות - נכין פינת מדורה מסודרת במקום ייעודי.

מגדל המים מהווה נקודת תצפית יפה ופינת חמד קסומה, נצרף דף מצפור הפונה לנוף.

מחר 17.5.22 תתקיים הסדרת דרכי גישה וסידור אבני השביל, בניית ספסלים וביטון פינת המדורה - תודה לפנימיית הנגב ולתיכון האזורי, לסדנא של מחלקת הנוער במועצה.

ב 21.6.22 נעלה כיישוב למגדל מים בצורה בטוחה ומסודרת, נחנוך את דף המצפור ונציין את היום הארוך בשנה

ועד מקומי מדרשת בן גוריון