עדכון בנושא יתושים

מזכירות • 21/5/2023 כניסות

עדכון בנושא יתושים

בעקבות ממצאים של יתושי קדחת מערב הנילוס שנמצאו במרחבי פתחת ניצנה ומדרשת בן גוריון, אנו עומדים בקשר רציף עם המשרד להגנת הסביבה, ומבצעים פעולות של ניטור והדברה.

אנו קוראים לכם לעזור לנו למגר את המפגע:

1. הקפידו לא להשאיר מים עומדים בחצרות הבתים.
2. במידה וראיתם מקור מים עומדים אנא דווחו למוקד.
3. אנא הקפידו להתמגן ע"י רשתות ובתכשירים דוחי יתושים.

לשאלות והבהרות ניתן לפנות במוקד לאגף שפ"ה וסביבה.

בברכה,
אגף שפ"ה וסביבה