תושבי המדרשה ובני ביתם, נא תשומת ליבכם: עבודות על שביל האופניים והטיילת בעיצומן!

מזכירות • 3/10/2022 כניסות

תושבי המדרשה ובני ביתם, נא תשומת ליבכם
אנו חוזרים ומדגישים כי שביל האופניים החדש מכיכר הזית שליד הב"ס היסודי ועד סוף שכונת נווה צין עדיין בבניה ואין להשתמש בו עד להודעה רשמית.
מיוחד צריך להיזהר בחלק שעדיין ללא אספלט בקרבת הגדר שם יש יתדות ברזל ושיפועים חדים. גם בחלק עם האספלט יש מכשולים, העבודות נמשכות, אין שילוט והשימוש בו עדיין מסוכן.
עבודות הטיילת המקשרת בין הצריף לקבר בעיצומן ועדיין לא הסתיימו, והיא אינה מותרת לשימוש.
אנא נהגו בזהירות ובאחריות והנחו את הילדים בהתאם לא לנסוע על השבילים, ולהגביר את תשומת הלב סביב אזור העבודות פיתוח.
גמר חתימה טובה
ראובן קופל בשם המועצה.